Lämmönsiirtimet - ongelmat ja niiden ratkaisut

Lämmönsiirrin on yksinkertaisesti komponentti missä lämpö siirtyy lämpimämmästä nesteestä kylmempään nesteeseen. Lämmönsiirtimet voidaan jakaa seuraaviin kategoriohin:

Levylämmönsiirtimet
Putkilämmönsiirtimet

Tyypilliset ongelmat ja niiden ratkaisu:

Lämmönsiirtimessä nesteiden välissä on lämpöpinta. Jos pinta likaantuu lämmönsiirtokyky heikkenee.

Kaloxi® poistaa epäpuhtaudet ja palauttaa siten lämmönsiirtimen lämmönsiirtokyvyn. Lista vaihtoehtoisista toimenpiteistä:

  1. koko primäärikierron puhdistaminen
  2. koko sekundäärikierron puhdistaminen
  3. molempien kiertojen puhdistaminen
  4. pelkän lämmönsiirtimen puhdistaminen. Kiertopumpulla kierrätetään Kaloxi® puhdistusnestettä pelkästään siirtimen läpi.

CIP menetelmä
Lämmönsiirtimet - ongelmat ja niiden ratkaisut
Siirtimen puhdistusohje


« Huolto


Termorens PHE, VAT: FI2314847-0, Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI, Finland
Tel. +358 (0)40 530 7457 Email termorens@termorens.fi URL www.termorens.fi