Kaloxi käyttöohje

Koko lämmitys- ja vesijärjestelmien puhdistus:

 1. Tyhjennä järjestelmästä saman verran vettä, kuin sinne lisätään Kaloxia.
  Jos mahdollista, käytä vesimittaria tai vastaavaa, saadaksesi oikeat (1:10) sekoitussuhteet.
 2. Täytä Kaloxi® pumpun säiliöön.
 3. Täytä järjestelmään pumppuyksiköllä.
 4. Anna Kaloxi® - liuoksen kiertää käyttövesijärjestelmässä noin 2-4 tuntia ja keskuslämmitysjärjestelmissä, likaisuusasteesta riippuen, 1-2 vrk. Puhdistusprosessin jälkeen, huuhtele järjestelmä runsaalla vedellä.
 5. Huuhtele pumppuyksikkö käytön jälkeen, pumppaamalla puhdasta vettä.

Lämmönsiirtimien, lämpökierukoiden, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmien ym. puhdistus:

 1. Tyhjennä vesi järjestelmästä. Jos järjestelmä on suuri, sisältäen suuria vesimääriä, tyhjennä vain lisättävää Kaloxi® määrää vastaava määrä vettä.
 2. Liitä pumppuyksikkön letkut tulo- ja menopuolen liittimiin. (Käyttövesijärjestelmissä meno kylmävesipuolelle ja tulo lämminvesipuolelle.)
 3. Annostele Kaloxi® pumppuyksikön säiliöön ja käynnistä pumppu.
 4. Pidä pumpattavan nesteen lämpötila noin + 50ºC:ssa. Käytä lämmönsiirtintä tarvittaessa nesteen lämmitykseen tai jäähdyttämiseen.
 5. Seuraa kohtia 4-5 yllä.

Kaloxi® toimii parhaiten kierrätettynä ja lämpimänä.

Huuhtele järjestelmät Kaloxi®-käsittelyn jälkeen runsaalla vedellä.

Kaloxi ABC
Kuka voi käyttää Kaloxia?
Kaloxi soveltuvuus
Kaloxi kotikäytössä
CIP-menetelmä
Kaloxi käyttöohje
Riittävästi Kaloxia?

« Kaloxi


Termorens PHE, VAT: FI2314847-0, Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI, Finland
Tel. +358 (0)40 530 7457 Email termorens@termorens.fi URL www.termorens.fi