Kunnallis rakentaminen 2/1998

Vesijärjestelmien ympäristöystävällistä puhdistusta

Ertipor Oy on tuonut markkinoille uuden ypäristöystävällisen ja elintarvikekelpoisen TermoRens System Kaloxi-nimisen puhdistusnesteen, joka on kehitetty yhteistyössä ruotsalaisten ydinvoimalaitosten kanssa.

Kaloxi puhdistuksilla saavutetaan huomattavia energiasäästöjä helposti, nopeasti ja taloudellisesti. Se soveltuu hyvin kaikkien vesijärjestelmien mm. lämmönvaihtimien, lämpökierukoiden, käyttövesi- ja keskuslämmitysjärjestelmien puhdistukseen. Aine ei vaadi jälkikäsittelyä ja se voidaan käsittelyn jälkeen laskea mereen tai viemäriin. Nesteen teho perustuu fosfori- ja sitruunahapon lisäksi inhibiittoriin ja tensideihin.

Kaloxi toimii poreilemalla ja poistaa liuottamalla mm. kalkin, ruosteen, humuksen, natronin, magnetiitin ja bakteerit puhdistettavista laitteista. Aineen pH on 1,4. Kaloxi on puhdistusneste, joka ei ole aggressiivinen mitään vettä sisältävissä järjestelmissä käytettävää tiivistemateriaaleja tai metalleja kohtaan. Tämä tekee nesteestä ainutlaatuisen markkinoilla.

Kaloxi-puhdistus on yksinkertainen ja helppo toimenpide, joka ei vaadi erityisiä sujavarusteita. Puhdistuksen voi suorittaa itse tai käyttää Kaloxi-valtuutettua LVI-asennusliikettä.

TermoRens pumppu

Puhdistuksen yhteydessä ei lämmönsiirtimiä tai muita laitteita tarvitse avata, vaan ne voidaan puhdistaa kierrätyspumpun avulla paikoillaan. Esimerkiksi lämpönkierukan puhdistukseen kuluu aikaa vain 1-5 tuntia. Käyttövesilinja puhdistuu työpäivän aikana.

Puhdistuksella korvataan usein putkiremontit ja uusien laitteiden hankinnat, näin saavutetaan huomattavia säästöjä.

Yhdessä Kaloxin kanssa on saatavissa puhdistusta nopeuttava ja siihen hyvin soveltuva kevyt, säiliöllä varustettu, kierrätyspumppu.

Tekniset tiedot: sähkömoottori 220 V/0, 45 hv, tuotto 90 l/min, paine 2 bar, paino 9 kg.

Kaloxi-puhdistusnesteen markkinoimisen lisäksi suorittaa Ertipor Oy*) myös laitteiden puhdistuksia myös omassa huoltoyksikössään Helsingissä.

*) Nykyisin TermoRens Baltic


« Media


Termorens PHE, VAT: FI2314847-0, Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI, Finland
Tel. +358 (0)40 530 7457 Email termorens@termorens.fi URL www.termorens.fi