Suur-Helsingin Omakoti Uutiset 4/1998

Vesijärjestelmien ympäristöystävällistä puhdistusta

Ertipor Oy on tuonut markkinoille uuden ypäristöystävällisen ja elintarvikekelpoisen TermoRens System Kaloxi®-nimisen puhdistusnesteen, joka on kehitetty yhteistyössä ruotsalaisten ydinvoimalaitosten kanssa ja jolla saavutetaan huomattavia energiasäästöjä helposti, nopeasti ja taloudellisesti.

Neste soveltuu hyvin kaikkien vesijärjestelmien mm. lämmönsiirtimien, lämpökierukoiden, käyttövesi- ja keskuslämmitysjärjestelmien puhdistukseen. Kaloxi ei vaadi jälkikäsittelyä ja se voidaan käsittelyn jälkeen laskea mereen tai viemäriin. Nesteen teho perustuu fosfori- ja sitruunahapon lisäksi inhibiittoriin ja tensideihin.

Neste toimii poreilemalla ja poistaa liuottamalla mm. kalkin, ruosteen, natronin, bakteerit, humuksen ja magnetiitin puhdistettavista laitteista. Kaloxin pH on 1,4.

Puhdistusneste ei ole aggressiivinen mitään vettä sisältävissä järjestelmissä käytettäviä tiivistemateriaaleja tai metalleja kohtaan. Tämä tekee nesteestä ainutlaatuisen markkinoilla.

Kaloxi-puhdistus on yksinkertainen ja helppo toimenpide, joka ei vaadi erikoisia suojavarusteita. Puhdistuksen voi suorittaa itse tai käyttää valtuutettua LVI-asennusliikettä.

Pulce

Puhdistuksen yhteydessä ei lämmönsiirtimiä tai muita laitteita tarvitse avata, vaan ne voidaan puhdistaa kierrätyspumpun avulla paikoillaan. Esimerkiksi lämmönvaihtimen puhdistukseen kuluu aikaa noin 1-5 tuntia. Käyttövesilinja puhdistuu työpäivän aikana.

Puhdistuksella korvataan usein putkiremontit sekä uusien laitteiden hankinnat, näin saavutetaan huomattavia säästöjä.

Yhdessä Kaloxin kanssa on saatavissa puhdistusta nopeuttavia ja siihen hyvin soveltuvia keveitä, säiliöllä varustettuja, kierrätyspumppuja.

Tekniset tiedot: säiliö 4 litraa, sähkömoottori 220 V/12 V, tuotto 6 l/min, paino 3,5 kg.

Yhtiö toimittaa myös muita puhdistukseen tarkoitettuja pumppuratkaisuja sekä suorittaa laitteiden puhdistuksia omassa huoltoyksikössään Helsingissä.


« Media


Termorens PHE, VAT: FI2314847-0, Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI, Finland
Tel. +358 (0)40 530 7457 Email termorens@termorens.fi URL www.termorens.fi