TermoRens Systems Kaloxi ®

Ny miljövänlig rengöringsvätska för värme & kylsystem. Rengöringsvätskan som gör det onödigt att öppna värmeväxlare för rengöring.

  • Kaloxi är en unik produkt som är helt biologiskt nedbrytbar.
  • Kaloxi är en rensvätska för alla typer av vattensystem (fungerar lika bra på glykol- sjö- och saltvattenbaserade system).
  • Kaloxi är en sur vätska med pH 1,4 (neutralt är pH 7.)
  • Kaloxi består av citronsyra, fosforsyra, tensider, inhibitor och vatten.

Inhibitorn är den del i vätskan som gör att Kaloxi inte har någon negativ inverkan på rörgods, element, varmvattenberedare, packningar etc. Dessa egenskaper tillsamman med biologisk nedbrytbarhet gör Kaloxi helt unik. De i dag på marknaden ofta förekommande vätskor är starka kemikalier som måste sändas för destruktion efter användning. Kaloxi kan tappas ut i avloppssystemet utan några problem, (Snarare tvärtom, då även avloppet får sig en rensning).


Termorens PHE, VAT: FI2314847-0, Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI, Finland
Tel. +358 (0)40 530 7457 Email termorens@termorens.fi URL www.termorens.fi