Frågor och svar

Är det inte för dyrt att använda Kaloxi?

Det blir ännu dyrare att inte rensa. En beläggning på bara 0,1mm reducerar anläggningens effekt med mellan 5-10%, dvs. att lika mycket går åt i högre energikostnader. En anläggning som är monterad runt 1960 och aldrig har rensats har ofta dubbelt så höga energikostnader som en som är rensad. Pumpar, ventiler etc. arbetar inte optimalt då de blockeras av föroreningar. En rensning ger pengarna tillbaka på kort tid.

Kemikalier förstör systemet?

Nej, Kaloxi är helt ofarligt för anläggningen och angriper varken stål, mässing, koppar eller andra metaller. Packningar tar inte heller skada av Termorens. Det kan garanteras!

Anläggningen är för gammal och det kommer att läcka?

Det är möjligt, men är det inte bättre att läckagen sker under kontrollerade former och att du får en chans att laga dem samtidigt. Okontrollerade läckage förorsakar ofta stor skada och stora kostnader.


Flera frågor kan du skicka via kontaksidan. Om du behärskar finska, se även den finska frågor och svar -sidan.


Termorens PHE, VAT: FI2314847-0, Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI, Finland
Tel. +358 (0)40 530 7457 Email termorens@termorens.fi URL www.termorens.fi