Packningar

Vi levererar packningar till följande plattvärmeväxlare:

Alfa-Laval, APV, Cetetherm, ELGE, Fischer, GEA, Hisaka, PARCA, Pasilac, Reheat, SIGMA, Schmidt Bretten, Sondex, SWEP, Tranter, Vicarb och WTT.

Frågeformulär

Packningsmaterial

Antal

Värmeväxlarens märke

Värmeväxlarens typbeteckning

Värmeväxlarens serienummer (om möjligt)

Meddelande

Namn
Företag
Adress
Tel
Fax
E-post

Hur vill du bli kontaktad?


Termorens PHE, VAT: FI2314847-0, Kylänevantie 2, 00320 HELSINKI, Finland
Tel. +358 (0)40 530 7457 Email termorens@termorens.fi URL www.termorens.fi